Informatie

De positie van de Scouting Zetten Band is een hele lastige. Als eigen stichting heeft de Scouting Zetten Band de volledige rechten en plichten die daarbij horen. Formeel gezien kan men de Scouting Zetten Band als muziekvereniging beschouwen. Alleen informeel blijkt dat dit nog veel en veel meer omvat: samen muziek maken in het jasje van Scouting.

De band is onderdeel van Scouting Zetten. Als opkomst kan men de repetities en optredens beschouwen. Door binding met Scouting Zetten te blijven houden zijn de bestuurlijke posten van de beide stichtingen door dezelfde personen ingevuld. Alle activiteiten van de band worden overlegd in de organisatiestructuur (groepsraad en TLO) van Scouting Zetten.

De Scouting Zetten Band is tevens lid van een landelijk overkoepelende organisatie: Scouting Nederland. Binnen de landelijke organisatie is er een speciale commissie die zich bezig houdt met band overkoepelende zaken, zoals wedstrijdreglementen en landelijke activiteiten. Deze organisatie draagt ook ieder jaar, tezamen met een andere band, zorg voor de organisatie van het Landelijke Bandconcours voor Scoutingbands. Deze organisatie noemt men ook wel “de LBC”: Landelijke Band Commissie.

Natuurlijk heeft de band ook een maatschappelijke positie. Naast het de jeugd voorzien van een basis muzikale ontwikkeling, luistert de band ook optochten in het dorp muzikaal op. We zijn een alom gewaardeerde gast tijdens optochten en aubades. We kunnen hier de herdenking en Koningsdag met de aubades te Zetten en Hemmen als voorbeeld noemen.

De band is dynamisch, veelzijdig en bovenal heel enthousiast in de activiteiten die zij ontplooid.