Informatie

De privé-lessen worden in de regel uitbesteed aan een muziekschool. Naast de contributie van de band volgen de meeste leden ook nog een cursus aan een muziekschool. De band vraagt een aantoonbaar A-niveau (landelijke standaard) als instroom-niveau voor de repetities. Normaliter heeft een lid 1-2 jaar privé-les voordat deze aan de repetities en uiteindelijk de optredens deelneemt. De bandstaf kan u in contact brengen met een muziekschool en u daar tevens informatie over voorzien.