Een begin van nieuwe mogelijkheden

Muziek maken is niet voor iedereen zomaar een hobby. Het merendeel van de leden is heel serieus bezig met het behalen van landelijk erkende muziek diploma’s. Dit betekent dat de bandleden qua muzikaal niveau zich steeds proberen te beteren.
Een aantal oud-leden hebben de band gebruikt als opstapje naar hun professionele muzikale carrière. Hierbij kunnen de voorbeelden dirigent en zangeres aanhalen. Een aantal oud-leden hebben ook de overstap gemaakt naar een professioneel showkorps. Dit zijn bands die taptoes in heel Nederland afgaan. Ook de overstap naar een concerterend harmonieorkest is reeds gemaakt.

Een blijvende uitdaging

Een groot deel van onze leden zijn al een groot aantal jaren lid. Zij vinden nog steeds zoveel uitdaging in de muziek en activiteiten die de band hun biedt dat ze hun lidmaatschap niet willen opgeven. Dit fenomeen vindt plaats door dat er door middel van een persoonlijke benadering van instructeurs in de muziek voor een individueel lid. De muziek wordt in veel gevallen persoonlijk gearrangeerd voor de leden. Hierdoor kan de muziek wat moeilijker of wat makkelijker worden gemaakt en ontstaat er voor het lid een optimaal speelgenot.