Als vereniging hebben wij ons het doel gesteld: muziek maken binnen onze band is voor iedereen die al een instrument bespeeld of wil leren bespelen en fysiek aan alle activiteiten deel kan nemen.

Aan deze doelstelling zitten grenzen:

  • Minimum leeftijd: 7 jaar, deze leden starten dan met hun privé – lessen en samenspeelgroepen
  • Deelname aan repetities en optredens is ongeveer na 1 a 2 jaar op basis van de eigen vorderingen en fysieke mogelijkheden
  • Maximum leeftijd: er is geen maximum leeftijd, men moet echter wel in staat zijn fysiek met alle activiteiten mee te kunnen doen
  • Instrumentkeuze: dit is op basis van de keuze van de leerling, beschikbaarheid van het instrument , fysieke mogelijkheden van het lid en in overleg met de dirigent (vanwege de bezetting).