De Scouting Zetten Band is de drumfanfare van de Stichting Scouting Zetten. Zij is opgericht in september 1979 door Akela Fred Franken met als doel de activiteiten van Scouting Zetten muzikaal op te luisteren. De opleiding van de tamboers werd verzorgd door Muziekvereniging Crescendo. Bij de oprichting bestond de Band uit zo'n 15 leden. Er waren snaartrommen, een grote trom en signaalhoorns als instrumenten. Later kwamen daar een jachthoorn en een bashoorn bij. Nog later werden de signaalhoorns vervangen door bes-es-trompetten (met een ventiel) en kwamen er lyra's bij.

In 1988 begon men het idee te krijgen om nieuwe instrumenten aan te schaffen, omdat het oude instrumentarium compleet afgespeeld was. De mogelijkheid bestond om weer bes-es- trompetten aan te schaffen, maar men koos voor chromatische instrumenten, omdat deze een groter bereik hadden en daarop dus leukere melodieën gespeeld konden worden. Daarmee werd de eerste stap gezet tot de vorming van een drumfanfare.

De muziek en shows werden voor een deel zelf geschreven of gearrangeerd door de Bandleiding. De regenjassen, uniformbroeken en de hoes van de sousafoon werden allemaal door handige ouders gemaakt. In 1992 werd voor het eerst een concert georganiseerd.

In 1995 was de Band een week aanwezig tijdens de 18e wereld- Jamboree in Dronten. Een unicum voor scouts! In juni (de 1e om precies te zijn) 2002 is er door de band het 52e bandconcours georganiseerd. Dit was een groot succes en werd door de bands zeer gewaardeerd. Natuurlijk waren de dorpsbewoners vereerd met het hebben van zoveel bands in het dorp.
In november 2002 werd de Stichting Scouting Zetten Band opgericht. Dit is gedaan om de financiën samen met die van Scouting Zetten gescheiden te houden.
De band heeft in 2004 haar 25 jarig jubileum gevierd. Dit deed zij door het organiseren van een 3 tal verschillende activiteiten: Er werd op 30 april 2004 een heuse muziekmarathon waar vrijwel de gehele dag werd gemusiceerd door de band, op 5 juli 2004 werd de allereerste Zettense taptoe gehouden en op 12 december 2004 werd een groots jubileumconcert gehouden waarbij het publiek op verscheidene filmbeelden van de band uit vroegere tijden werd getrakteerd. In september van het jubileumjaar heeft de Scouting Zetten Band, mede in het kader van het jubileum, een eigen website gelanceerd: www.scoutingzettenband.nl. Op 4 juni 2005 is de band tijdens het landelijk bandconcours te Den Haag van de derde naar de tweede divisie gepromoveerd.