Wat zijn zoal de kosten als je lid bent van de band?

  • De maandelijkse contributie
    De contributie wordt via Scouting Zetten middels een automatische incasso geïnd. Dit bedraagt € 9,50 per maand per lid voor leden die niet ook bij een speltak van Scouting Zetten zitten en € 7,00 per maand per lid voor leden die wel bij een speltak zitten. Het verschil is de contributie aan Scouting Nederland. Leden die ook lid zijn van Scouting Zetten betalen dit bedrag slechts 1 maal. Korting voor leden van Scouting!
  • Olie en vet voor de blazers. De eerste maal krijgt men van de band: olie, vet + poetsdoek. De rest is voor eigen rekening en kan worden aangeschaft bij de materiaalbeheerder. 
  • Saxofoons: eerste riet krijg je van de band. De rest is voor eigen rekening. 
  • Lesboeken 1 + 2 krijgt men in bruikleen van de band, de eventuele delen 3 + 4 zijn voor eigen rekening. 
  • Slagwerkers krijgen in bruikleen van de band: trommelstokken en een oefenpad. Melodisch slagwerk neemt het instrument mee naar huis. 
  • Een enkele eigen bijdrage voor een evenement of activiteit.
  • Het uniform of bandfit (zie voor actuele prijzen de scoutshop), eventueel via het uitwissel- of bandfitsysteem; 
  • Het instrument krijgt men ook in bruikleen van de band mits deze eigendom is van de band.

Vragen?

Vragen over dit
onderwerp?
 
envelop Contact

Jeroen Bartelink, penningmeester