Het woord... De betekenis
Akkoord Dit is een samenklank van meer dan twee tonen die volgens een bepaalde manier wordt opgebouwd.
Coda Dit betekent staart en is het naspel (eindstukje) van een muziekstuk.
Da Capo Dit wil letterlijk zeggen : vanaf het begin. Het wordt ook wel eens afgekort als D.C. (al Fine) en wijst erop dat het muziekstuk op die plaats gewoon verder loopt door terug naar het begin van het stuk te gaan (eventueel tot de plaats waar Fine staat).
Dynamiek Klanksterkte. Geeft aan hoe hard of zacht een muziekstuk gespeeld moet worden. De belangrijkste dynamiekaanduidingen zijn : pp (pianissimo = zeer zcht) - p (piano = zacht) - mp (mezzo-piano = halfzacht) - mf (mezzo-forte = halfsterk) - f (forte = sterk) - ff (fortissimo = zeer sterk).
Kruis Dit is een teken dat aangeeft dat de toon met een halve toon verhoogd moet worden. Geschreven als:  #
Maat Verdeling van muziek in gelijke stukjes. Elk stukje bestaat uit evenveel tellen en zo'n stukje heet een maat.
Maatsoort Deze geeft het aantal tellen per maat aan.  Een maat kan in b.v. twee, drie of vier tellen verdeeld worden. Deze onderverdeling noemen we maatsoort.  De maatsoort wordt aan het begin van een stuk in de vorm van een breuk aangegeven, b.v. 3/4, 4/4 of 6/8.  Het bovenste getal geeft aan hoeveel tellen er in één maat staan.  Het onderste getal geeft aan welke notenwaarde één tel krijgt.  Wanneer het onderste getal een 4 is, dan duurt de kwartnoot één tel en wanneer het onderste getal een 8 is, dan duurt de achtste noot één tel.
Mol Dit is een teken dat aangeeft dat de toon met een halve toon verlaagd moet worden. Geschreven als een beetje rare letter b.
Toon Geluid dat ontstaat door het in trilling brengen van een instrument, b.v. de lucht in een instrument (blaasinstrumenten) of een vel (slaginstrumenten).
Toonladder Tonen die trapsgewijs (stijgend of dalend) in een logische volgorde gerangschikt zijn, noemen we een toonladder.
Onze meest gebruikte toonladder omvat acht tonen, beginnend en eindigend met dezelfde toon, bijvoorbeeld: C-D-E-F-G-A-B-C. De afstand tussen de begin- en eindtoon noemen we een octaaf.
Voortekens Dit zijn de kruisen of mollen die de toonsoort aangeven.  Voortekens staan aan het begin van een muziekstuk genoteerd.